Razem z gitarzystą Michałem „Bobikiem”
Bobrowskim stworzyliśmy zespół… SABO

Elektroniczne brzmienia i muzyczna wolność

Intensywnie pracujemy nad autorskim materiałem

Booking koncertów
KONTAKT